quy-trinh-thiet-ke-web

STT

Nội dung

Công việc của Fokatech

Công việc của quý khách

Thời gian

1

Thiết kế giao diện website

Triển khai thực hiện thiết kế giao diện website file PSD

Cung cấp dữ liệu cần thiết cho website

5 ngày

2

Demo giao diện website

Gửi Demo Giao diện

Duyệt Demo giao diện

3 ngày

 

Chỉnh sửa giao diện

Yêu cầu chỉnh sửa giao diện

2 ngày

Thống nhất Demo website

3

Lập trình web

Triển khai lập trình web

Theo dõi tiến độ triển khai

15 ngày

4

Chạy thử nghiệm website

Chạy thử nghiệm website trên Internet, chỉnh sửa nếu cần

Test website và yêu cầu chỉnh sửa

3 ngày

5

Chạy chính thức website

Chuyển giao và chạy chính thức website cho khách hàng

Cung cấp thông tin Hosting, tên miền

1 ngày

6

Hướng dẫn quản trị website

Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang quản trị website

Tiếp nhận hướng dẫn quản trị

1 ngày

Hỗ trợ kỹ thuật & bảo hành website mãi mãi

MENU
×
Responsive Menu Clicked Image